Home Uncategorized Milyon milyong mga Kabataan sa America, Gumagamit ng mga Delikadong Psychiatric Drugs

Milyon milyong mga Kabataan sa America, Gumagamit ng mga Delikadong Psychiatric Drugs

19
0
SHARE

Noong papalapit nang matapos ang taong 2020, iniulat na may tinatayang nasa mga 8 million na mga kabataan sa America ay gumagamit ng psychiatric drugs o psychotropic drugs. Ito ay dokumentado hindi lamang ng iisang grupo kung hindi ng iba’t ibang grupo; kasama na ng mga magulang na biktima mismo ang kanilng mga anak at mga eksperto at propesyonal sa larangan ng psychiatry mismo gaya nila Dr. Peter Breggin, Dr. John Breeding, at Dr. Kelly Brogan.

Kasama din sa mga advocate na nagmamatyag dito ay ang mga grupong concerned sa mass shootings dahil ayon sa kanila, posibleng pwede umano itong epekto ng mga gamot na sinasabi, ayon sa kanilang mga doktor at mga eksperto. Ang mga gamot na ito ay mga common brands ng mga anti-depressants gaya ng “Zoloft, Prozac, Paxil, Celexa, Luvox, Wellbutrin, Cymbalta, Lexapro, Elavil, Remeron, Strattera, at Sarafem”. Bukod dyan, sinasabi din nilang ang mga common brand name ng mga antipsychotics gaya ng “Abilify, Clozaril, Geodon, Invega, Risperdal, Seroquel, Zyprexa, at Fanapt” at delikado din, ayon umano sa pag aaral.

Kasama din ang mga kilalang mga stimulants (o gamot para sa ADHD) gaya ng “Ritalin, Concerta, Adderall, Metadate, Vyvanse, at Provigil” sa napag alamang delikado. At panghuli, hindi din maalis sa mga nakalista ang mga sinasabing anti-anxiety drugs gaya ng “Xanax, Valium, Halcion, Klonopin, Ambien, at Ativan”. Ang mga katotohanan tungkol sa mga gamot na ito ay matagal na ding sinisiwalat ng mga adbokasiyang gaya ng mga nabanggit sa itaas ngunit sadyang napakamakapangyarihan nga lang ng corporate propaganda ng mga kompanyang gumagawa ng mga gamot na ito kaya hindi gaanong nararating ng “counter-propaganda” ang nakararami.

Kung kaya naman hanggang ngayon ay patuloy pa din ang mga advocates na pinaninindigan ang kanilang mga apila dahil lahat nang ito umano ay lehitimo at nararapat na sundin ng gobyerno. Ito ay may kinalaman sa usaping pag regulate ng mga drug companies na ito at matigil ang kanilang “iresponsableng pagbebenta ng mga napaka-delikado, addictive, at nakamamatay na mga gamot”. At ayon nga sa kanila, imposibleng walang koneksyon ang mga psychiatric meds na ito sa mass shootings na naganap sa mga paaralan, simbahan, at iba pang lugar. Sigurado umano sila at hindi sila natatakot na panindigan ito dahil pawang katotohanan at ebidensya umano ang kanilang pinanghahawakan; kombinsido na sila na malaki ang kasiraang dinudulot ng mga psychotropic drugs na ito kung kaya ayaw nilang tumigil sa pagsasalita at sa pag gawa ng iba’t ibang hakbang laban dito. 

Isa sa mga tinutukoy na maaaring dahilan ng pagtaas ng insidenteng ito ay dahil sa malaking panlilinlang ng mga pharmaceutical companies, kasabwat ang mass media, health officials, at ibang mga psychiatrist. Isa sa mga halimbawang pwedeng tignan ay ang mga patalastas na sinadyang ginamitan ng matinding pamamaraan o highly professional na taktika upang makakuha ng atensyon at para din maka iwas sa mga legal na mga regulasyon sa usaping advertisement.

Isa sa mga tumatalakay sa usaping ito ay ang Citizen’s Commission on Human Rights (CCHR), isang malaking NGO na nag-i expose sa psychiatry mahigit sampung taon na ang nakalilipas. Sinabi ng CCHR sa isang ulat na ang “pananakot sa magulang sa pamamagitan ng mga psychiatric labels” (ADHD, anxiety, depressions, bipolar, etc.), na minsan  nakakatakot nga naman ang tunog, ay sadyang biniibigyang halaga kaysa sa pag inform sa mga magulang tungkol sa mga napaka delikadong side effects ng mga sinasabing gamot ng mga pinaniniwalaang kondisyong ito. Kung kaya para umano “gamutin” ang mga kabataang maaring ma diagnose ng mga ito, kinakailangan nila maisalalim sa hard drug treatment; ito ang kadalasang naratiba ng mga patalastas.  

Iniulat din noong 2020 na mayroong 1 sa bawat 5 na bata ay mayroong pinaniniwalaang problema sa pag iisip, 43% ang pag akyat ng bilang ng pinaniniwalaang may ADHD, 37% ang depresyon sa mga teenagers, at nakapangilabot na 200% na pag akyat ng bilang ng suicide sa mga may edad 10 hanggang 14. Kung kaya naman ang mga grupong tulad ng CCHR ay nagtatanong kung ito ba ay normal lang talaga o dahil ba ito sa masyadong maluwag ang legal system laban sa mga drug companies na ito na siyang isa sa pinaka dahilan ng epidemya dahil sila ang gumagawa ng sobra sobrang mga gamot na ito? At ang pangalawa ay hindi ba  dapat pag uusapan ng mga magulang ang maaaring gawin upang wag itong magpatuloy, bago pa mahuli ang lahat?

Sources:

http://www.cchrstl.org/wordpress/2020/12/22/babies-under-a-year-old-being-given-harmful-psychiatric-drugs/

Featured image: https://www.cchrint.org/tag/drugging-kids/page/3/